‘Generacijska priča mladih filmskih kritičara danas najviše opstoji u Filmonautu i na FAK-u’

Piše: Sven Mikulec

BOND 2“Srednja i starija garda kritičara ispisuje stranice dnevnih novina povezujući konce komercijale i nezavisnjaka, tu su i portali, stručni časopisi i radijske emisije, a generacijska priča danas najviše opstoji u ‘Filmonautu’ i na FAK-u s mlađim naraštajem kritičara mahom odgojenih na novomilenijskom festivalskom filmu”, procijenio je stanje hrvatske filmske kritike Marko Njegić, filmski kritičar Slobodne Dalmacije čija je knjiga Filmoteka promociju doživjela na ZFF-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published.