Art-kinu Croatia potpora MEDIA programa za digitalizaciju kina

Piše: Jelena Androić

Art-kino Croatia jedino je hrvatsko kino koje je u ovoj godini dobilo potporu MEDIA programa Europske unije, namijenjenu za digitalizaciju kina. Potpora iznosi 20 tisuća eura.

Digitalizaciju dvorane Art-kino Croatia sufinancirat će i Ministarstvo kulture koje će podnijeti do 70% ukupnih troškova digitalizacije dok bi preostala sredstva trebala biti osigurana od strane lokalne zajednice. U slučaju riječkog Art-kina, preostali će iznos u velikom dijelu osigurati Europska unije.

Potpora Ministarstva kulture, kao i Europske Unije, namijenjena za digitalno opremanje nezavisnih kino-dvorana nepovratna je financijska pomoć za nabavu i instalaciju digitalne opreme u nezavisnoj kino-prikazivačkoj mreži.

Ovakve su potpore namijenjene nezavisnim kino-prikazivačima koji svoj program temelje na prikazivanju suvremenih umjetničkih filmova hrvatske i europske filmske baštine. Namjena im je očuvati europsku kulturalnu raznolikost i filmsku baštinu, povećati dostupnost baštine javnosti i promovirati interkulturalni dijalog. Također, ovim se programima jača cirkulacija i gledanost europskih audiovizualnih radova te kompetitivnost europskog audiovizualnog sektora.

Leave a Reply

Your email address will not be published.